Algemeen

S-Move en zijn webmasters verlenen  u hierbij toegang tot s-move.be (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door S-Move en derden zijn aangeleverd. S-Move behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Op deze website staan links die ons geld opbrengen indien u via deze links naar een bepaalde site surft en daar een actie onderneemt, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een lening.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van S-Move.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. S-Move oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. S-Move is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site.

Raadpleeg steeds een expert alvorens u onze adviezen opvolgt!

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij S-Move en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van S-Move, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer, verlaat dan onmiddellijk deze site.